Siapakah Pengiran Mohammad Pandasan abad ke 19?

0
68

Tempasuk dan Pandasan sejak abad ke 18 selain dari Mengkabong telah terkenal sebagai pengkalan dan pelabuhan perdagangan serta markas ketenteraan Suku Iranun, Bajau Samah dan Belingingi yang utama di persisiran pantai barat Borneo Utara yang sebelum ini pernah di bawah naungan Kesultanan Brunei dengan golongan pembesar seperti Datu Aragut, Datu Akop, Datu Jumbarang dan Pangeran Annam.

Pada sekitar tahun 1851, Hugh Low dan Spencer St John di dalam usaha mereka mendaki Gunung Kinabalu melalui beberapa kawasan seperti Tuaran, Tempasuk dan Abai bertemu dengan beberapa orang pembesar tempatan dan antaranya seorang Pembesar Iranun bernama Raja Muda atau nama lainnya Pangeran Si Raja Muda dan beliau merupakan seorang anak lelaki Pangeran Muhammad pemilik Wilayah Jajahan Kesultanan Brunei Sungai Tulin Pandasan dan Mantanani yg berkahwin dengan seorang puteri Iranun dan beliau juga mempunyai seorang isteri lain dari kerabat Kesultanan Brunei.

Pada waktu itu Pangeran Muhammad, pemilik Sungai Tulin Pandasan sudah meninggal dunia dan dikebumikan di tepi Sungai Abai.

Menurut catatan Belcher 1848 dan catatan Wright 1979 mengatakan bahawa Pengiran Mohammad Tajuddin adalah anak kepada Sultan Muhammad Kanzul Alam iaitu Sultan Brunei ke 21 dan adik beradik dengan Raja Muda Hashim, Pangeran Bendahara Brunei ketika itu.

Wilayah jajahan Ambong sehingga Marudu pula merupa Wilayah Jajahan Kuripan Raja Muda Hashim.

Tempasuk dan Pandasan juga pada suatu ketika telah mengistiharkan menjadi Penguasa bebas dari pengaruh Kesultanan Brunei dan kesultanan Sulu dan merupakan markas tentera Iranun yg pernah bernaung dengan Syarif Osman dari Kerajaan Marudu di bawah seorang “Sultan Tempasuk” bernama Sultan Setebuk yg berpengaruh, tersohor serta terbilang namanya.

Selain daripada itu terdapat beberapa tokoh pembesar lain seperti Sultan Si Mirantaw, Si Miraja Dinda, Datu Rambangan dan Datu Temmenggung dalam usaha terakhir Kesultanan Brunei untuk menstabilkan pentadbiran dan penguasaan Kesultanan Brunei terhadap Wilayah Tempasuk dan Pandasan.

Tetapi penempatan dan markas ketenteraan Iranun di Tempasuk dan Pandasan telah dimusnahkan oleh Armada Tentera Laut British pada tahun 1846 di ketua oleh Mundy di mana ramai antara mereka terpaksa melarikan diri ke Palawan dan Tunku selepas Marudu pada tahun 1845 dimusnahkan oleh Armada Tentera Laut British yg diketuai oleh Cochrane.

Tempasuk atau Kota Belud merupakan salah satu penempatan Brunei dan tempat ramai Keluarga dan kerabat Kesultanan Brunei berpindah dan menukar identiti sejak ratusan tahun dulu dan ramai antara mereka telah berkahwin campur dengan suku Iranun, Bajau Samah dan Dusun.

Kesultanan Brunei pula pada tahun 1852 berlaku peristiwa perlantikan Sultan baru menggantikan Sultan Omar Ali Saifuddin 2.

Pada 5 Safar 1269 atau 18hb November 1852 SOAS2 lindung.

Persoalannya siapakah yg patut jadi Sultan Brunei 🇧🇳?

1. Pengiran Anak Muhammad Tajuddin Ibnu SMJA1 Ibnu SMT Ibnu SOAS1

2. Pengiran Anak Abdul Momin Ibnu Pengiran Shahbandar Pengiran Anak Abdul Wahab Ibnu SOAS1

3. Pengiran Muda Muhammad Jamalul Alam Ibnu Pengiran Anak Muhammad Tajuddin ibnu SMJA1 ibnu SMT ibnu SOAS1

Apabila Sultan Abdul Momin menaiki takhta beliau berazam untuk menurunkan Kerajaan kepada anak anak SOAS2 iaitu

1. Pengiran Anak Muhammad Salleh

2. Pengiran Anak Hashim

Di samping itu SAM menjadikan anak anak Pengiran Anak Muhammad Tajuddin ibnu SMKA Ibnu SOAS1 sebagai putera angkat iaitu

1. Pengiran Anak Muhammad

2. Pengiran Anak Muhammad Hassan

Setelah mereka dewasa

1. Pengiran Bendahara Pengiran Anak Muhammad dikahwinkan dengan Pengiran Anak Siti Zubaidah Ibnu SHA Ibnu SOAS2

2. Pengiran DiGadong Pengiran Anak Muhammad Hassan berkahwin dengan Pengiran Anak Siti Fatimah Binti Pengiran Maharajalela Pengiran Anak Abdul Kahar

Berbalik kepada anak anak SOAS2

1. Pengiran Anak Hashim (SHA) berkahwin dengan Pengiran Chendera Kesuma Binti Pengiran Negara Indera dan berkahwin lagi dengan Pengiran Siti Fatimah Binti Pengiran Anak Saiful Rizal Bin Pengiran Anak Muhammad Yusof Ibnu SMT

2. Pengiran Pemancha Pengiran Anak Muhammad Salleh berkahwin dengan Pengiran Babu Zakiah Binti Pengiran Sura Negara Pengiran Anak Badarrudin

Apabila Sultan Abdul Momin lindung maka Pengiran Anak Hashim naik takhta sebab Pengiran Pemancha Muhammad Salleh telah lindung…

Wilayah jajahan Kesultanan Brunei Tempasuk dan Pandasan diserahkan pada 29hb Disember 1877 oleh Sultan Abdul Momin kepada Overback/Dent iaitu dari Wilayah Sulaman ke Paitan (termasuk Sulaman, Ambong, Abai, Pulau Usukan, Tempasuk, Pandasan, Pulau Banggi dan Pulau Pulau berdekatan) dengan bayaran $6000 setahun.

Pada hari yang sama 29hb Disember 1877, Sultan Abdul Momin menyerahkan lagi Wilayah Jajahan Kesultanan Brunei seperti Paitan, Sugut, Bangaya, Labuk, Sandakan, Kinabatangan, Mumiang dan semua Wilayah sehingga Sungai Sibuku dengan bayaran $2000 setahun kepada Gustavus Baron de Overback dan Alfred Dent.

Selain daripada itu Wilayah Jajahan Sungai Tulin Pulau Mantanani diserahkan oleh anak Pangeran Mohamad Tajuddin bernama Pangeran Bendahara Mohamad Sri Maharaja kepada BNBC pada 10hb April 1885 dengan bayaran $350.

Dengan perjanjian dan penyerahan Wilayah Jajahan Kesultanan Brunei di atas maka hilang lah selama lamanya pengaruh dan kuasa Kesultanan Brunei terhadap Wilayah Jajahan Tempasuk dan Abai termasuk semua rakyatnya dan muncul lah era baru pentadbiran kuasa barat bermula oleh William Prettyman dan seterusnya BNBC.

Di tulis oleh Kumis Kumis

Sumber :

1. Spencer St John, Life in the forest of the far east

2. James Francis Warren, The Suku Zone

3. Prof Madya Dr Haji Asbol Bin Mail

4. Bianca Maria Gerlich, Marudu 1845

5. Pehin Jamil, The History of the Sultans of Brunei accession to the throne

6. Sumber dokumen persendirian.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here